مکمل غذایی اس پلاس

گروه سلامت ماهی طی سال های اخیر و پس از یک دهه تحقیق پیرامون راهکارهای کاهش هزینه های تولید در مزارع پرورش ماهی، به یک فرمولاسیون پرمیکس ویژه مواد افزودنی متشکل از مواد ریز مغذی مجاز صنعت دامپزشکی و گیاهان مختلف به دست آمده از کوهستان های نواحی مختلف ایران، در خوراک دست یافته است. در بحث پرورش حیوانات، هزینه مربوط به خوراک، به طور عمده 70 الی 80 درصد مجموع هزینه ها را شامل می شود. طی 2 سال تجربه فروش خوراک سلامت ماهی در سراسر ایران، کاهش 25 الی 30 درصدی هزینه های خوراک به خوبی قابل مشاهده بوده است.
این گروه پس از گذشت 2 سال فروش موفق خوراک ماهی سلامت در سراسر ایران، با افتخار بر آن شد تا فرمولاسیون ویژه پرمیکس سلامت را تحت عنوان کنسانتره رشد %2 سلامت با نام تجاری اِس-پلاس (S-Plus) معرفی نماید. تولید کنندگان خوراک قادر خواهند بود با افزودن 20 کیلوگرم کنسانتره رشد 2% اِس-پلاس در هر تن خوراک تولیدی، هزینه های خوراک را حداقل به میزان 25 الی 35 درصد کاهش دهند. (معادل 0.3 الی 0.4 کاهش در ضریب تبدیل خوراک).

خدمات ما