ارائه كليه تجهيزات پرورش ماهی

متخصصین و کارشناسان ماهی دکتر سلامت تنها دستگاه ها و تجهیزات کارخانه تکنوآبزی را تایید می نمایند. با تماس از طریق نمایندگی ها می توانید دستگاه مورد نظر را ارزانتر از کارخانه در استان مربوطه سفارش دهید.

دستگاه های هوادهی

تجهیزات ماهی داری

کارشناسی خط تولید خوراک

فیلترهای فیزیکی آب