ویزیت و درمان بیماری های آبزیان

fadeInLeftBig

نيروی دامپزشك با دوره تخصصی بيماريهای آبزيان به مزرعه پرورش ماهی مراجعه نموده و با انجام كليه آزمايشات در عرض مدت حداكثر نيم ساعت در محل تشخيص بيماری می دهد و همانجا كليه داروهای لازمه به قيمت داروخانه تحويل می گردد.
لازم به ذكر است هزينه ويزيت بسته به مسافت و تناژ توليد پرورش دهنده با هماهنگی تلفنی تعيين شده و به حساب واريز مي گردد ولی هزينه آزمايشات رايگان است. همچنين در صورت لازم هزينه داروها پس از تحويل نقدا تسويه حساب می گردد.