جایگاه کنسانتره 2 درصد رشد اس-پلاس در جیره های غذایی

از نقطه نظر فنی، جیره های غذایی (دام، طیور، آبزیان، خوک و ...) را می توان به سه بخش اصلی تقسیم بندی نمود:
بخش اول نهاده های اصلی نظیر گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا، پودر ماهی، پودر گوشت، روغن ماهی و ...
بخش دوم مکمل های غذایی (اجزای درشت) شامل مکمل های معدنی، ویتامینه، نمک، دی و مونو کلسیم فسفات و ...
بخش سوم ریز مغذی ها یا مواد افزودنی که شامل پروبیوتیک، پری بیوتیک، آنزیم ها و ترکیبات ثانویه گیاهی و ...

تنها چند سال از ورود تکنیک استفاده از ریز مواد مغذی به صنعت خوراک حیوانات نمی گذرد و طی این سال ها تحقیقت بسیاری پیرامون بررسی آثار افزودن مقادیر متفاوت این مواد به جیره های خوراکی و همچنین بررسی آثار هم افزایی و هم کاهی حاصل از ترکیب مقادیر متفاوت از این ریز مغذی های مختلف به انجام رسیده است. کنسانتره رشد 2 درصد سلامت (اِس-پلاس)، یک ترکیب حاوی بیش از 15 نوع گونه گیاهی از نقاط مختلف کوهستانی کشور عزیزمان ایران، به همراه سایر ریز مغذی های مجاز در صنعت دامپزشکی بوده که فرمولاسیون آن حاصل سال ها تحقیق و پژوهش تیم فنی و متخصصان سلامت ماهی می باشد. با مصرف کنسانتره رشد اِس-پلاس بخش اول و دوم جیره ها بدون هر گونه تغییر باقی خواهند ماند ولی بخش سوم به طور کامل حذف می شود.
کنسانتره رشد اِس پلاس در واقع یک محرک رشد است که در فرمولاسیون آن از ریزمغذی¬های ویژه¬ای در جهت کاهش ضریب تبدیل غذایی و نتیجتاً کاهش هزینه¬های خوراک استفاده شده است.

سایر مقالات دانستنیها

اطلاعات بیشتر
جایگاه کنسانتره 2 درصد رشد اس-پلاس در جیره های غذایی

از نقطه نظر فنی، جیره های غذایی را می توان به سه بخش تقسیم بندی نمود: نهاده های اصلی، مکمل های غذایی و ریز مغذی ها

اطلاعات بیشتر
دستورالعمل استفاده از کنسانتره 2 درصد رشد سلامت (اِس-پلاس)

در مبحث تغذیه حیوانات، همواره باید به خاطر داشت که هر نوع تغییری در فرمولاسیون و روش های خوراک-دهی، بایستی به تدریج صورت گیرد