درباره ما

گروه سلامت ماهی، در واقع یک هلدینگ متشکل از چندین شرکت و درمانگاه آبزیان بوده و تحت مدیریت دکتر شهاب نوتاش، متخصص بهداشت و بیماری های آبزیان (pH.D)، عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی تبریز و صاحب امتیاز کلینیک تخصصی بیماری های ماهی و شرکت خدمات آبزیان سلامت ماهی تشکیل گردیده است.
گروه علمی و تخصصی سلامت ماهی متشکل از بیش از پنجاه متخصص و کارشناس دامپزشکی، شیلات و تغذیه حیوانات بوده و ارائه دهنده کلیه خدمات پرورش ماهی از جمله تامین بچه ماهی، خوراک، مدیریت و درمان، داروها و طرح و نقشه مزارع ماهی و ساخت و تولید انواع دستگاه های مرتبط می باشد.
ما در گروه سلامت ماهی طی سال های اخیر و پس از یک دهه تحقیق پیرامون راهکارهای کاهش هزینه های تولید در مزارع پرورش ماهی، به یک فرمولاسیون پرمیکس ویژه مواد افزودنی متشکل از مواد ریز مغذی مجاز صنعت دامپزشکی و گیاهان مختلف به دست آمده از کوهستان های نواحی مختلف ایران، در خوراک دست یافتیم.